Poľovné združenie v Prietrži

Predsedom PZ je Pavol Czobor