Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor vedie p. Marián Mudroch.