Demokratická únia žien

Demokratickú úniu žien vedie od r. 2016 Ing. Viera Prekopová.