Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecná knižnica

Prvú zmienku o knižnici nájdeme v "Pamätnici Prietrže" od učiteľa Samuela Hatalu. Pred otvorením školského roka 1893 predostrel žiadosť na zriadenie školskej knižnice  cirkevnému výboru, ktorý bol aj školskou stolicou. Nakoľko členmi boli starci, neprikladali zriadeniu takejto inštitúcie žiaden význam. Po dlhom naťahovaní dostal pán učiteľ z cirkevnej pokladnice "na knižky pre školu" 3 zlaté. Toto však nestačilo na nákup knih, tak si pomáhal ako vedel. Nakúpil rúčky, perá, tužky, grynfle, písanky - tie predával a zisk použil na knižnicu. Každý žiak pri zápise do knižnice platil 10 grajciarov. V knižnici boli napr. Dobšinského "Slovenské povesti", "Prechádzka po pekle", "výlet do Ázie", "Výlet na Severnú točňu". 

9.5.1952 bola v Prietrži zriadená Osvetová beseda a čitáreň, "aby sa mládež odpútala od krčmy a kariet". Čitáreň bola v budove Potravného družsta, kde sa sústredili knihy rôznych organizácií. Správcom osvetovej besedy bol Samuel Klimáček. Bol urobený zoznam kníh a knižnica bola otvorená 1-x týždenne. 

V r. 1970 bola knižnica už v budove starej cirkevnej školy v miestnosti vľavo pri vchode. Túto si neskôr členovia SZM prerobili na klubovňu a knižnica sa presťahovala do zadnej miestnosti. Priestor to bol nevyhovujúci, vlhký, v zime sa kúrilo v naftových kachliach.

V r. 2001 cirkev predala budovu starej cirkevnej školy súkromnej osobe a knižnica bola presťahovaná do učiteľského bytu pri základnej škole, kde jej bola vyčlenená 1 miestnosť. Z predchádzajúcich priestorov prišli knihy poškodené, vlhké, museli sa vysúšať. 

V r. 2003 sa knihy zase sťahovali, a to do triedy základnej školy. Trieda slúžila aj ako učebňa a v zadnej časti, predelená regálmi, bola knižnica. 

V r. 2015 v škole nebolo zahájené vyučovanie a knižnica tak získala veľkorysejší priestor - celú triedu, aj s čitateľským kútikom. V knižničnom fonde máme viac ako 2700 titulov usporiadaných podľa žánrov. 

 

Knihovníci: 

1949 - 1957 Jozef Slaný

?

                   Ľudmila Dobiašová (zastupoval ju jej syn Vladimír Dobiaš)

1997 - 2008 Anna Rehušová

2008 - 2010 Dana Simonová

2011 - 2015 Viera Vaculová

2015            Iveta Riedlová

(Informácie získané z obecnej kroniky)