Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Náučný chodník na hradby

logo%20EUlogo_podhoran_HR

Obec Prietrž je od roku 2007 členom Občianskeho združenia Podhoran so sídlom v Plaveckom Petri č. 131, ktoré v roku 2010 na základe predloženej Integrovanej stratégie rozvoja územia  získalo štatút MAS – miestnej akčnej skupiny, ktorá môže svoje zámery implementovať prostredníctvom PRV SR, osi 4 LEADER. Okrem iných projektov z Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 - 2013 je tu aj opatrenie  4.2 vykonávanie projektov spolupráce na národnej úrovni.   Na základe výzvy o partnerstvo z MAS Vodný raj so sídlom v Malých Dvorníkoch v okrese Dunajská Streda, ktorá hľadala partnera pre vybudovanie náučného chodníka k historickým miestam v obci rozhodlo vedenie MAS o zapojení sa do tohto projektu v spolupráci s obcou Prietrž.

V obci sa nachádzajú zaujímavé historické hradby, ktorých pôvod nie je presne určený, ale podľa miestnych obyvateľov ich nazývajú „husitské hradby“ a tento názov bol prenechaný aj pre náučných chodník. Vieme, že okolo roku 1415 územie okolo Senice prichádza do kontaktu s husitským hnutím a jeho myšlienkami, resp. zbraňami. Husitské vojská totižto niekoľkokrát tiahli cez Senicu a Skalicu z Čiech a späť.

V polohe „Vŕšok“ v severovýchodnej časti obce sa nachádza opevnenie pravidelného, mierne lichobežníkového pôdorysu. Uvedená fortifikácia slúžila ako opevnenie dnes už zaniknutého novovekého kostola  Opevnenie tvorí 80 cm široký kamenný múr v pôdoryse tvoriaci tvar lichobežníka s dĺžkami strán pohybujúcimi sa v rozmedzí cca 54 metra na najdlhšej východnej strane až po  36,5 metra na najkrajšej severnej strane V rohoch dispozície sa nachádzajú štyri nárožné bašty v tvare trištvrte kruhu.  Po celom obvode pevnostného múru je prerazených 61 strieľní, pričom pôvodný počet možno odhadnúť na 63 strieľní. Nevie sa zatiaľ určiť či boli nejakým spôsobom zastrešené, ale na základe analógie – napr. opevnenie v Liptovských Matiašovciach z obdobných stavieb je to pravdepodobné.   Zdroj týchto  informácií pochádza zo Zborníka zo seminára konaného  8. decembra. 2005 Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja od autorov Petra Grznára – Kataríny Kravjarovej – Laury Ridegovej, vydaného Krajským pamiatkovým úradom Trnava pod záštitou Pamiatkového úradu Bratislava. Záver výskumu  poukazuje na problematickú otázku presnejšieho datovania a funkcie opevnenia, nakoľko sa nepodarilo zatiaľ objaviť spoľahlivé písomné pramene informujúce o jeho výstavbe a využívaní. Z toho dôvodu je nutné riešiť načrtnutý problém na základe typologicko-chronologického určenia fortifikácie, porovnávania typologicky príbuzných opevnení kostolov z územia Slovenska a Maďarska. Z hľadiska funkcie sa môže uvažovať s najväčšou pravdepodobnosťou o proti turecké opevnenie, ktorého výstavba súvisí s veľkou tureckou ofenzívou v roku 1663. Tento argument podporujú písomné pramene informujúce o plienení osmanskými vojskami v oblasti Myjavy, Senice, hradného panstva Branč a pravdepodobne aj okolia Prietrže.

Kde to presne je? Pod týmto odkazom nájdete mapu.