Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

„ Zasaďme semienko, aby rástlo a vyrástlo na pevnú rastlinku.“
 
materska skola

Kontaktné údaje:

Materská škola Prietrž č. 139
906 11 Prietrž
Tel. : 0918 126 897
 
Riaditeľka: Bc. Lenka Richtová
Učiteľka: Adriána Folková
 
Vedúca školskej jedálne: Renáta Harnošová, tel. 0918 84 22 66
Kuchárka: Alena Krahulcová

 

MATERSKÁ ŠKOLA  v Prietrži je školou s celodennou výchovnou starostlivosťou pre deti vo veku 3 - 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou . Materská škola  je jednotriedna s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je obec Prietrž. Je umiestnená v účelovej budove. Predškolské zariadenie tvorí vstupná hala, šatňa pre deti, herňa so spálňou a príslušné zariadenia: zborovňa, WC pre deti a zamestnancov, umyváreň, sprcha, kuchyňa s potrebnými priestormi.  Zariadenie MŠ je nové (r. 2019) a podľa finančných možností ho neustále zveľaďujeme. Škôlka prechádza postupnou rekonštrukciou všetkých priestorov a obnovou vybavenia MŠ za pomoci finančných prostriedkov poskytnutých obcou, ministerstvom školstva, aj podporou obecných združení, či s pomocou rodičov detí. Každoročne otvárame jednu vekovo zmiešanú triedu s počtom okolo 20 detí, o ktoré sa starajú zamestnanci. Riaditeľkou materskej školy je p. Lenka Richtová, učiteľka Adriána Folková, nepedagogickí zamestnanci: Harnošová Renáta, Krahulcová Alena, Svatá Mária.

Materská škola sa zapája do aktivít významne ovplyvňujúcich jej zameranie a výchovno- vzdelávaciu činnosť. Organizuje  a zúčastňuje sa aktivít spoločenského, kultúrneho, športového a tvorivého charakteru. Nadväzuje a rozvíja kontakty a spoluprácu s inými materskými školami,  organizáciami pôsobiacimi v obci, ako aj s  rodičmi a odborníkmi pedagogicko- psychologického poradenstva. Prezentuje sa v obecných novinách.

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED-0, vydaným ministerstvom školstva. Deti  po dosiahnutí predprimárneho stupňa vzdelania, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť opúšťajú MŠ, a to s Osvedčením  o ukončení predprimárneho vzdelávania. 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6: 45 do 16: 30 hod.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bezinfekčnosť Veľkosť: 33.5 kB Formát: doc Dátum: 7.4.2020
Plnomocenstvo-prevzatie dieťaťa Veľkosť: 13.8 kB Formát: docx Dátum: 7.4.2020
Žiadosť o prerušenie dochádzky Veľkosť: 27.5 kB Formát: doc Dátum: 7.4.2020
Žiadosť o ukončenie dochádzky Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 7.4.2020
Žiadosť o ukončenie dochádzky Veľkosť: 113.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.4.2020
Rozhodnutie ministra školstva Veľkosť: 179.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.4.2020
ŠKOLSKÝ PORIADOK 2023 Veľkosť: 544 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2023
Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ Veľkosť: 360.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023
Zápis 2023,oznam Veľkosť: 217.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023