Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

„ Zasaďme semienko, aby rástlo a vyrástlo na pevnú rastlinku.“
 
materska skola

Kontaktné údaje:

Materská škola Prietrž č. 139
906 11 Prietrž
Tel. : 0918 126 897
 
Riaditeľka: Bc. Lenka Richtová
Triedna učiteľka: Iveta Riedlová
 
Vedúca školskej jedálne: Renáta Harnošová, tel. 0918 84 22 66
Kuchárka: Alena Krahulcová
Nepedagogický zamestanec: Mária Svatá
 
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,45 h do 16,30 h. 

MATERSKÁ ŠKOLA  v Prietrži je školou s celodennou výchovnou starostlivosťou pre deti vo veku 3 - 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou . Materská škola  je jednotriedna s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Obec Prietrž. Je umiestnená v účelovej budove. Predškolské zariadenie tvorí vstupná hala, šatňa pre deti, herňa so spálňou a príslušné zariadenia: zborovňa, WC pre deti a zamestnancov, umyváreň, sprcha, kuchyňa s potrebnými priestormi.  Zariadenie MŠ je nové (r. 2019) a podľa finančných možností ho neustále zveľaďujeme. Škôlka prechádza postupnou rekonštrukciou všetkých priestorov a obnovou vybavenia MŠ za pomoci finančných prostriedkov poskytnutých obcou, ministerstvom školstva, aj podporou obecných združení, či s pomocou rodičov detí. Každoročne otvárame jednu vekovo zmiešanú triedu s počtom okolo 20 detí. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Múdre sovičky", ktorý nadväzuje na Štátny vzdelávací program vydaný Ministerstvom školstva. Deti po dosiahnutí predprimárneho stupňa vzdelania, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť, opúšťajú MŠ, a to s Osvedčením o ukončení predprimárneho vzdelávania. 

Materská škola sa zapája do aktivít významne ovplyvňujúcich jej zameranie a výchovno- vzdelávaciu činnosť. Organizuje  a zúčastňuje sa aktivít spoločenského, kultúrneho, športového a tvorivého charakteru. Nadväzuje a rozvíja kontakty a spoluprácu s inými materskými školami,  organizáciami pôsobiacimi v obci, ako aj s  rodičmi a odborníkmi pedagogicko- psychologického poradenstva. Prezentuje sa v obecných novinách.

Naprieč históriou aj súčasnosťou sa život detí materskej školy stretáva s bežným životom obyvateľov obce najmä na doskách pódia v kultúrnom dome pri mnohých príležitostiach, oslavách v rámci celého roka. Poslanie a dôvody pre zachovanie aj malej školy v obci vidíme v nevyčísliteľnej hodnote stretnutia dieťaťa s mamou, otcom, či starými rodičmi vo fáze, kedy dieťa vydá zo seba to najlepšie, čo vie. prostredie a atmosféra ho motivuje k výkonu, úspechu. A úspech dieťaťa umocní hrdosť rodiča a posilní lásku v kruhu rodiny, a v našich podmienkach si dovolíme tvrdiť, že v kruhu celej komunity známych. Cítime vďačnosť za možnosť podieľať sa na spájaní komunít, ktoré neraz siahajú aj za hranice obce. 

Priority rozvoja školy

Stabilizovať budúcnosť školy na najbližších päť rokov prijímaním detí mladších ako tri roky, prijímaním detí mimo spádovosť školy, ak o to rodiny prejavia záujem. Stabilizovať pozíciu nových zamestnancov v kolektíve.  V období päť rokov cielene hospodáriť s jediným pravidelným príjmom finančných prostriedkov, normatív na žiaka, a využiť  ho na vybudovanie ihriska, záhrady alebo náučných chodníkov v areáli materskej školy, aby materská škola lákala aj zvonka, s cieľom tiež vytvoriť priestor pre rodiny a komunity, ktoré by tu našli miesto na oddych aj aktívny pohyb detí v obci. V novom priestore poskytnúť podnetné prostredie k pohybu, prispieť k zvýšeniu celkovej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, smerovať k tomu aj profesijný rast začínajúcich zamestnancov.  

Je nevyhnutné umožniť novým generáciám rast vo vlastnom, rodinnom prostredí. Na posilnenie vlastných koreňov treba nutne využiť potreby neuspokojených detí a rodín z okolitých obcí v snahe pripraviť deti na život po emocionálnej, kognitívnej aj sociálnej stránke. 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bezinfekčnosť Veľkosť: 33.5 kB Formát: doc Dátum: 7.4.2020
Plnomocenstvo-prevzatie dieťaťa Veľkosť: 13.8 kB Formát: docx Dátum: 7.4.2020
Žiadosť o prerušenie dochádzky Veľkosť: 27.5 kB Formát: doc Dátum: 7.4.2020
Žiadosť o ukončenie dochádzky Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 7.4.2020
Žiadosť o ukončenie dochádzky Veľkosť: 113.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.4.2020
ŠKOLSKÝ PORIADOK 2023 Veľkosť: 544 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2023
Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ Veľkosť: 360.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023
Zápis 2023,oznam Veľkosť: 217.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023