ZO Slovenského zväzu záhradkárov

Základnú organizáciu vedie p. Viera Vaculová