Obec Prietrž
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Úhrada káblovej televízie

Úhrada káblovej televízie
Úhrada káblovej televízie

Poplatok za káblovú televíziu môžete uhradiť v štyroch rovnakých splátkach (15,-€) v termínoch do 15.1., 15.4., 15.7., 15.10., alebo jednou sumou 60,-€/rok  na účet:

SK22 5600 0000 0046 1830 5007